ARTSAKH INVESTMENT FUND
Calculator

Loan

Deposit

Currency
31.05.2020
USD1483.91  0.08
GBP1597.53  1.45
EUR1533.66  -1.92
RUB16.83  0.11
Վերջին ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄը
News
04 February 2019
On 2 February 2019 the TV documentary “Building the State” was presented in Prime Hall, Yerevan on the initiative of the National Confidence Council. The film reflects the iron-clad unity of the economic development strategies of the Republic of...
24 January 2019
On 17-18 January 2019 the delegation of the Artsakh investment Fund at the head of executive director Kajik khachatryan paid a working visit to Yerevan. During the visit, the members of the delegation had meetings with the representatives of the...
05 December 2018
Artsakh Investment Fund informs that Food Alco Expo 2018 will take place on 22-23 December 2018 at Yerevan Expo exhibition center, where over 10 000 consumers will be able to make purchases on New Year Eve. SMEs wishing to take part at the...
01 November 2018
On 2-4  November 2018 the annual international specialized exhibition ARMPROD EXPO- 2018 took place in “Yerevan EXPO” exhibition complex. Artsakh companies such as “Artsakh Fruit” Ltd, “Rapeseed” Ltd, “Gor-Gayane”...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

    Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
  • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

    Վարկային կազմակերպություն
  • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

    Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
Publications