ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԱՀ կառավարության 2021թ. մարտի 17-ի N 222-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր), վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցությունից բացի, նախատեսում է նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ու Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամներ) կողմից բռնագանձման արդյունքում Հիմնադրամներին սեփականության իրավունքով փոխանցված կամ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից բռնագանձված և Հիմնադրամներին օտարված բնակելի տարածքները նախկին սեփականատերերին կամ նրանց ժառանգներին վերադարձնելու հնարավորություն: 1. Ծրագրի 35-րդ կետի շահառու է/են հանդիսանում Հիմնադրամների կողմից բռնագանձման արդյունքում Հիմնադրամներին սեփականության իրավունքով փոխանցված կամ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից բռնագանձված և Հիմնադրամներին օտարված բնակելի տարածքի նախկին սեփականատեր/եր/ը (2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողության հետևանքով զոհված, մահացած, 1-ին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած, անհայտ բացակայող համարվող անձ կամ նրա ամուսին կամ համատեղությամբ բնակվող զավակ կամ ծնող) կամ նրանց ժառանգները, որի/որոնց հետ կնքվում է անշարժ գույքի անհատույց օտարման (նվիրատվության) պայմանագիր:     2. Ծրագրի 36-րդ կետի շահառու է/են հանդիսանում  Հիմնադրամների կողմից բռնագանձման արդյունքում Հիմնադրամներին սեփականության իրավունքով փոխանցված կամ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից բռնագանձված և Հիմնադրամներին օտարված բնակելի տարածքի նախկին սեփականատեր/եր/ը կամ նրանց ժառանգը/ներ/ը, որի/որոնց հետ կարող է կնքվել տարաժամկետ վճարման պայմանով անշարժ գույքի առուվաճառքի և գրավի (հիփոթեքի) պայմանագիր` Ծրագրի 37-րդ կետով սահմանված պայմանի ապահովմամբ և շահառուին կամ նրա ժառանգին ծրագրով սահմանված աջակցություն ստանալու իրավունքի վերապահմամբ: Ծրագրի աջակցության պայմանների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու նպատակով վերը նշված գույքերի նախկին սեփականատերերը կամ նրանց ժառանգները կարող են ներկայանալ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գրասենյակ` ք.Ստեփանակերտ, Տ.Մեծ 37/22 հասցեով՝ անշարժ գույքի հաշվառման բաժին, կամ զանգահարել (047) 97-55-12 հեռախոսահամարով:  
ԴԻՄՈՒՄ
ԱՀ կառավարության 17.03.2021թ. N 222-Ն որոշմամբ հաստատված վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիր

Դիմումների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է դիմել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ

հեռ.՝ 047 97 55 11,097 27 70 61,
097 27 70 63
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
25.03.2023
USD1388.07  0.08
GBP1473.33  1.45
EUR1416.17  -1.92
RUB15.07  0.11
Վերջին ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄը
Տեղեկություններ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական եվ իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին առ 15.02.2022թ.
18 Փետրվար 2022

Ծրագրի շրջանակներում 15.02.2022թ. դրությամբ ստացվել է 47074 առցանց դիմում, որոնցից 1999 դիմում մերժվել է, 7589 դիմում չեղարկվել է սխալ կամ կրկնակի տվյալների լրացման պատճառով, մշակվել և հաստատվել է պատերազմական գործողությունների հետևանքով մշտական բնակության վայրից տեղահանված քաղաքացիների, զոհված կամ անհայտ բացակայող համարվող անձանց ընտանիքի անդամների 9069 դիմում, 1622 դիմումների մասով լրացուցիչ հարցումներ են ուղարկվել համապատասխան մարմիններ և ֆինանսավարկային կազմակերպություններ, 26795 դիմում նախնական մշակման փուլում է:

      15.02.2022թ. դրությամբ 23 ֆինանսավարկային կազմակերպությունների և հիմնադրամներին տրամադրվել է  20970 վարկի աջակցման երաշխավորագիր՝ 10.8 մլրդ դրամի չափով, որից 1478 (2.8 մլրդ) գյուղատնտեսական և 19263 (7.2 մլրդ) սպառողական և 229 (846 մլն) հիփոթեքային վարկեր են: 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից հետո քաղաքացիների կողմից վճարված և վերադարձման ենթակա գումարների մասով հաստատված հայտերի ֆինանսավորման գործընթացը նույնպես սկսվել է:

Իրավաբանական անձանց տրամադրվող աջակցությունից օգտվելու նպատակով առցանց եղանակով ստացվել է 478 դիմում, որից 146 դիմում պատերազմական գործողությունների հետևանքով բռնազավթված տարածքներում գույք կամ եկամուտի աղբյուր կորցնելու հետևանքով վնասներ կրած տնտեսվարողներ են (մոտ 60 մլրդ դրամ), 332 դիմում՝ 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 1-ը հաշվեգրված տոկոսագումարի հատուցման շահառու տնտեսվարողներ (մոտ 800 մլն դրամ):

15.02.2022թ. դրությամբ 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 1-ը հաշվեգրված տոկոսագումարի հատուցման շահառու հանդիսացող իրավաբանական անձանց մասով հաստատվել է 19 վարկային պայմանագիր, աջակցության չափը կազմել է 8.6 մլն դրամ և 1.4 հազար ԱՄՆ դոլար գումար:

 

  • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

    Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
  • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

    Վարկային կազմակերպություն
  • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

    Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
Հրապարակումներ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Հաշվետվություններ
-->